Beschouwingen

Financiële beschouwingen

In deze collegeperiode is verder gewerkt aan de ambities van de gemeente in samenwerking met de inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. Om te borgen dat de opgaven voor de stad zowel financieel als inhoudelijk worden afgerond, hebben we onze voornemens ingebed in de reguliere P&C-cyclus. De jaarrekening koppelt terug over de resultaten die hier in 2020 op zijn behaald. Inhoudelijk gebeurt dit via de programmaverantwoording. In de financiële beschouwingen wordt samenvattend de financiële resultaten en de financiële positie uiteengezet.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31