De uiteenzetting van de financiële positie

Staat van reserves

- = onttrekking  en += toevoeging

bedragen x 1.000

nr.

omschrijving reserve

saldo 
begin
dienstjaar

toevoeging
begroting

onttrekking
begroting

toevoeging
realisatie

onttrekking
realisatie

saldo 
einde
dienstjaar

1

Afvalstoffen (egalisatiereserve)

        2.147

            -32

         -1.010

        1.105

2

Beeldende kunst

             56

              -37

             19

3

Stedelijke ontwikkeling

                -

        2.370

         -2.370

                -

4

Mobiliteitsfonds

        1.072

           160

              -50

        1.182

5

Herplantfonds

             62

           155

              -54

           163

Totalen programma 1

        3.337

           315

            -32

        2.370

         -3.521

        2.469

6

Onderwijsgebouwen

           286

            -107

           179

7

Inzet HHT middelen

           712

        1.196

            -913

           995

Totalen programma 2

           998

        1.196

                -

                -

         -1.020

        1.174

8

Creatieve sector

           160

           160

9

Regionaal mediacentrum

           176

           200

            -260

           116

Totalen programma 3

           336

           200

                -

                -

            -260

           276

10

Decentrale loonruimte

           232

             38

           270

11

Transitie personeel

           100

              -50

             50

Totalen programma 4

           332

                -

                -

             38

              -50

           320

12

Algemene reserve

      76.244

        3.422

       -6.192

         -8.148

      65.326

13

Covid-19

                -

        6.045

         -2.382

        3.663

Totalen programma 5

      76.244

        3.422

       -6.192

        6.045

       -10.530

      68.989

Totaal alle programma´s

      81.247

        5.133

       -6.224

        8.453

       -15.381

      73.228

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31