Het overzicht van lasten en baten

Lasten en baten financieringsfunctie

De rentelasten en rentebaten worden verzameld op het taakveld Treasury. Het saldo van de rentelasten en -baten wordt via een omslagpercentage doorberekend naar de programma's. Omdat het renteomslagpercentage naar boven is afgerond op 1,4% wordt er meer rente doorberekend naar de programma's dan eigenlijk noodzakelijk is en ontstaat er een voordelig renteresultaat op het taakveld Treasury.

Bedragen maal € 1.000

Voor 2020 is het renteresultaat uitgekomen op een voordelig bedrag van € 433.000. De gewijzigde begroting ging uit van een voordelig renteresultaat van € 363.000.

In programma 5 is bij de financieringsfunctie een resultaat opgenomen van - € 52.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Het verschil met het renteresultaat bestaat uit overige lasten die op het taakveld treasury worden verantwoord ad € 19.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31