De uiteenzetting van de financiële positie

Gewaarborgde geldleningen

5.7 Gewaarborgde geldleningen

 

Doel van de lening (leningnummer) per instelling

Oorspronkelijk bedrag

Percentage van het leningbedrag waarvoor borg-stelling is verleend 

Restant bedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

In de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen

Totaal bedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restant bedrag van de geldlening aan het eind van het dienstjaar

GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

ABN Amro

onbekend

100%

161.507

28.974

132.533

ING

onbekend

100%

642.731

190.309

452.421

Rabobank

onbekend

100%

15.365

4.748

10.617

Westland Utrecht Bank

onbekend

100%

23.153

6.319

16.834

ABP

onbekend

100%

171.212

74.900

96.312

Aegon

onbekend

100%

23.835

18.432

5.403

Delta Loyd

onbekend

100%

43.209

43.209

0

Florius

onbekend

100%

53.801

16.443

37.359

Achmea

onbekend

100%

38.574

7.585

30.988

A.S.R.

onbekend

100%

46.176

0

46.176

SNS Bank

onbekend

100%

236.388

88.425

147.962

Houtvaart Hypotheken

onbekend

100%

10.486

4.444

6.041

1. TOTAAL GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

0

1.466.436

0

483.790

982.646

BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

Cultuur/SCW/Kov/mon

St. Hilv. Openbare Bibliotheek- 's-Gravelandseweg

1.072.056

100%

146.831

71.447

75.384

St. Onr. Zaken Kinderopv.  - bouw/inrichting kinderdagverblijf

408.402

100%

142.941

10.210

132.731

Banning - Restauratie Zout en zandbunker 811.454.020

132.941

100%

69.573

69.573

0

Banning - Restauratie Zout en zandbunker 811.454.030

374.995

100%

243.232

243.232

0

St. Podium Vorstin, Aanschaf activa van de gemeente 40.111629

649.393

100%

520.498

129.385

391.113

Sport

Tennisver. Gooise Vallei - Clubaccommodatie

200.700

100%

44.940

14.160

30.780

Gooise zweefvliegclub - Betaling van rente en aflossing bij BNG

250.000

100%

158.333

8.333

150.000

Sport Investeringsfonds Hsum - Verbetering sportaccomodaties

270.000

100%

270.000

40.500

229.500

Sport Investeringsfonds Hsum - Verbetering sportaccomodaties

344.500

100%

344.500

27.000

317.500

Sport Investeringsfonds Hsum - Verbetering sportaccomodaties

375.000

100%

375.000

375.000

Woningbouwverenigingen

Dudok Wonen - GPNW211 zuiderheide

2.132.767

100%

635.663

192.774

442.889

Gezondheidszorg

St. Tergooi - Realisatie Ziekenhuis Tergooi Hilversum 40.113486

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Gebiedsontwikkeling

Gem Crailo B.V.

45%

5.000.000

5.000.000

2. TOTAAL BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

16.210.754

12.232.012

5.719.500

806.615

17.144.896

BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

nieuwbouw leningnr. 408334701 wsw 1677

1.815.000

50%

596.000

93.000

503.000

nieuwbouw leningnr. 4083948 wsw 2609

1.815.000

50%

563.000

91.000

472.000

nieuwbouw Ahrend-Libra len.nr. 4085411 wsw 5849

1.815.000

50%

658.000

93.000

565.000

Herfinanciering leningnr. 408576901 wsw 7734

1.361.000

50%

579.000

62.000

517.000

S.Stevinweg, Erfgooiersstr. Leningnr 408703802 wsw 14872

1.815.000

50%

1.449.000

45.000

1.404.000

St.Josephkerk leningnr. 408763802 wsw 19122

1.361.000

50%

1.105.000

32.000

1.073.000

renovatie cpl.20 leningnr. 408953902 wsw 27092

1.588.231

50%

739.000

73.000

666.000

nieuwbouw Ahrend-Libra leningnr. 409006702 wsw 27367

1.815.000

50%

495.000

95.000

400.000

herfin. Leningnr. 4091130 wsw 28113

4.537.802

50%

4.538.000

4.538.000

J.P.Thijsseplein leningnr. 4089154801 wsw 28897

1.815.000

50%

1.561.000

25.000

1.536.000

proj.nr.43259 leningnr. 409185701 wsw 28964

1.815.000

50%

1.588.000

29.000

1.559.000

Nieuwbouwproj. Lenmingnr. 400100179 wsw 36765

20.000.000

50%

20.000.000

20.000.000

0

vervr. afl. rijkslen. Leningnr. 40101591 wsw 38122

15.000.000

50%

15.000.000

15.000.000

Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101592 wsw 38123

15.000.000

50%

15.000.000

15.000.000

Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101594 wsw 38124

10.000.000

50%

10.000.000

10.000.000

leningrnr 40101593 wsw 38125

10.000.000

50%

10.000.000

10.000.000

Nieuwbouwprojecten leningnr. TR153109 wsw 38372

25.000.000

50%

25.000.000

25.000.000

financiering flex 239.0 wsw 43007

20.000.000

50%

20.000.000

20.000.000

leningnr. 10028362 wsw 45848

5.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

lening 154306 wsw 46330

20.000.000

50%

17.333.000

666.000

16.667.000

lening 164414 wsw 47261

10.000.000

50%

9.333.000

333.000

9.000.000

lening 40.112637 wsw 48620

25.000.000

50%

25.000.000

25.000.000

Lening 1-30632 WSW 49582

20.000.000

50%

0

20.000.000

20.000.000

Totaal Dudok Wonen

216.553.033

185.537.000

20.000.000

21.637.000

183.900.000

zorgcomplex Ridderspoor leningnr 134110 wsw 45121 

2.900.000

50%

2.900.000

2.900.000

Totaal Eemland wonen

2.900.000

2.900.000

0

0

2.900.000

Herfin. & nieuwbouw leningnr. 10023802 wsw 37003

10.000.000

50%

10.000.000

10.000.000

herfin. en nieuwbouw leningnr. 10024415 wsw 38243

10.000.000

50%

10.000.000

10.000.000

0

Herfin. Renovatieprojecten leningnr. 10025073  wsw 39197

5.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

herfin. en nieuwbouw leningnummer 40105393 wsw 42177

10.000.000

50%

10.000.000

10.000.000

herfin. en nieuwbouw leningnr 40106767 wsw 43578

10.000.000

50%

10.000.000

10.000.000

leningnr. 10027709 wsw 44535

5.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

Lening wsw 46132

8.000.000

50%

8.000.000

8.000.000

Lening 40.110515 wsw 46902

5.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

Lening 2-29266 wsw 47143

4.000.000

50%

4.000.000

4.000.000

Lening 40.11157 wsw 47415

5.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

Lening 40.11158 wsw 47414

5.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

Lening 174447 wsw 47523

5.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

Lening 40.11823 wsw 47955

5.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

Lening 40.113348 wsw 49184

5.000.000

50%

0

5.000.000

5.000.000

Lening 40.113349 wsw 49185

5.000.000

50%

0

5.000.000

5.000.000

Totaal Gooi en Omstreken

97.000.000

87.000.000

10.000.000

10.000.000

87.000.000

Verz.huis Boomberg leningnr 400100558 wsw 37131

1.400.000

50%

1.400.000

1.400.000

Lening 40.112240 wsw 48291

4.400.000

50%

4.400.000

4.400.000

Totaal Habion

5.800.000

5.800.000

0

0

5.800.000

leningnr. 10028321 wsw 45752

20.000.000

50%

20.000.000

20.000.000

leningnr. 163020001 wsw 45792

20.000.000

50%

20.000.000

20.000.000

leningnr. 65189 wsw 46112

10.000.000

50%

10.000.000

10.000.000

leningnr. 65190 wsw 46113

10.000.000

50%

10.000.000

10.000.000

leningnr. 154333 wsw 46652

10.250.000

50%

10.250.000

10.250.000

leningnr. 40.11389 wsw 47653

11.600.000

50%

11.600.000

11.600.000

leningnr. 1-29607 wsw  47753

7.500.000

50%

7.500.000

7.500.000

Lening 40.112269 wsw 48320

5.000.000

50%

5.000.000

5.000.000

Lening 40.113258 wsw 49099

25.000.000

50%

25.000.000

25.000.000

Lening 40.113268 wsw 49103

26.250.000

50%

26.500.000

26.500.000

Lening 40.113273 wsw 49106

15.000.000

50%

15.000.000

15.000.000

Lening 1-30778 wsw 49965

17.000.000

50%

0

17.000.000

17.000.000

Totaal Stichting de Alliantie

177.600.000

160.850.000

17.000.000

0

177.850.000

Leningnr, 10015227 wsw 22462

3.449.000

50%

1.517.000

1.517.000

0

"Leen ter Rouwelaarhuis" len.nr. 40102861 wsw 39259

4.076.000

50%

4.076.000

4.076.000

Leningnr. 10028176 wsw 45460

1.984.000

50%

1.653.000

66.000

1.587.000

Totaal Stichting Woonzorg Nederland

9.509.000

7.246.000

0

1.583.000

5.663.000

3. TOTAAL BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

509.362.033

449.333.000

47.000.000

33.220.000

463.113.000

4 = 1 + 2 + 3 Totaal Borgstellingen/garanties

525.572.787

463.031.447

52.719.500

34.510.405

481.240.542

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31