Het overzicht van lasten en baten

Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'

4.1 Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'

bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Gewijzigde begroting 2020

Realisatie 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma's

1.   Wonen en leven

61.023

-30.031

30.993

66.759

-30.574

36.186

66.381

-32.251

34.130

2.   Zorg

88.438

-5.881

82.557

101.873

-6.086

95.787

98.138

-5.815

92.323

3.   Werken

55.474

-29.483

25.991

62.913

-33.227

29.686

74.787

-50.262

24.525

4.   Bestuur

17.640

-1.392

16.248

17.711

-1.213

16.498

18.364

-1.298

17.066

      Overhead

30.403

-535

29.868

31.310

-535

30.775

31.628

-513

31.115

5.   Financiën en grondexploitaties

19.139

-21.168

-2.029

6.894

-8.036

-1.142

24.161

-26.393

-2.232

      Lokale heffingen

0

-22.007

-22.007

0

-21.776

-21.776

0

-22.403

-22.403

      Gemeentefonds

0

-159.216

-159.216

0

-170.305

-170.305

0

-171.381

-171.381

      Financieringsfunctie

-169

-10

-179

-265

-55

-320

-238

-133

-371

      Dividend

0

-378

-378

0

-154

-154

0

-154

-154

      Onvoorzien

150

0

150

0

0

0

0

0

0

      Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

82

0

82

Saldo van baten en lasten

272.098

-270.101

1.997

287.195

-271.961

15.234

313.304

-310.605

2.699

Reserves

1.   Wonen en leven

2.800

-2.662

138

1.750

-3.521

-1.771

2.370

-3.521

-1.151

2.   Zorg

0

0

0

0

-107

-107

0

-107

-107

3.   Werken

0

-235

-235

0

-1.173

-1.173

0

-1.173

-1.173

4.   Bestuur

38

-50

-12

38

-50

-12

38

-50

-12

5.   Financiën en grondexploitaties

0

-2.026

-2.026

6.045

-11.697

-5.652

6.045

-10.530

-4.485

Mutatie reserves

2.838

-4.973

-2.135

7.833

-16.548

-8.715

8.453

-15.381

-6.928

Gerealiseerd resultaat

274.936

-275.074

-138

295.028

-288.509

6.519

321.757

-325.986

-4.229

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31