Beschouwingen

Coronacrisis

Aan het begin van het jaar 2020 kon nog niet worden vermoed wat er op komst was. Het coronavirus, ook wel Covid-19, heeft in 2020 wereldwijd hard toegeslagen en een crisis veroorzaakt die haar weerga in de moderne geschiedenis niet kent. De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een sociaal-maatschappelijke, economische en financiële crisis. Zoals het alle vlakken van de samenleving raakt, raakt het ook alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie. De jaarstukken van 2020 kunnen daarom niet los worden gezien van de coronacrisis die overkoepelend alles in haar greep heeft gehouden. De gemeente heeft zich in 2020 ingespannen om binnen de beperkingen van Covid-19 doorgang te geven aan de reguliere en wettelijke taken. De extra werkzaamheden en taken als gevolg van (het bestrijden van) de coronacrisis kwamen daarbovenop. Covid-19 heeft verstrekkende gevolgen voor de hele gemeente die zich niet beperken tot een bepaald programma. Door een paragraaf die specifiek gewijd is aan de coronacrisis toe te voegen aan de jaarstukken van 2020 kan een dwarsdoorsnede van de beleidsmatige en financiële gevolgen van de coronacrisis worden gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31