De uiteenzetting van de financiële positie

Staat van voorzieningen

- = onttrekking  en + = toevoeging

bedragen x 1.000

Nr

Omschrijving voorziening

Saldo 
begin

storting

vrijval

Rechtstreeks
onttrokken

Saldo
einde

1

Spaarvoorziening rioleringen

0

2.804

0

-2.804

0

2

Egalisatievoorziening rioleringen

2.118

0

-323

0

1.795

3

Onderhoud maatsch. vastgoed en o.s.

2.012

0

-2.012

0

0

4

Onderhoud parkeergarages

448

312

0

-510

250

5

Onderhoud begraafplaatsen

334

13

0

-25

322

6

Onderhoud culturele huisvesting

0

247

0

-51

196

7

Onderhoud sportaccommodaties

0

2.158

0

-270

1.888

8

Onderhoud sluizen, gemalen en recreatie

0

323

0

-30

293

9

Huurinkomsten NIKE

71

14

0

-11

74

Totaal programma 1

4.982

5.871

-2.335

-3.701

4.818

10

Onderhoud gymlokalen schoolgebouwen

515

141

0

-163

493

11

Onderhoud voorzieningen jeugd

0

359

0

-270

89

Totaal programma 2

515

500

0

-433

582

12

Ziggo deal

576

0

0

-19

557

Totaal programma 3

576

0

0

-19

557

13

Pensioenen wethouders

5.747

52

0

-206

5.593

14

Onderhoud gemeentelijke huisvesting

1.036

310

0

-89

1.258

Totaal programma 4

6.784

362

0

-295

6.851

15

Onderhoud overige gebouwen

0

296

0

-75

221

16

Planexploitaties 

3.069

0

0

-3.069

0

Totaal programma 5

3.069

296

0

-3.143

221

Totaal alle programma's

15.926

7.030

-2.335

-7.591

13.029

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31